Oslo,
Vëllëzërit Ramadan dhe Blerim Feka, pronarë të kompanisë “Smart Maler AS”, njoftojnë gjithë mërgimtarët në Oslo, se në zyret e kompanisë së tyre “Smart Maler” do të ofrohet ndihmë për të shtypur dhe plotësuar formularët për votim në Kosovë, shkruan MekuliPress.com

“Për shkak të pandemisë ne do të jemi të kujdesshëm dhe të rrespektojmë rregullat e autoriteteve norvegjeze, që do të thotë se nuk do të ketë me shumë se 7 personë në zyre për të njëjtën kohë.”, shprehet për MekuliPress, z. Ramadan Feka.

Të gjithë të interesuarit mund të vinë në zyrat e kompanisë “Smart Maler AS”, që gjinden në Oslo në Tvetenveien 66, 0666 Oslo,” thotë Ramadan Feka, pronari i kompanisë “Smart MalerAS”.

Ju pëlqen!

“Ne do ti printojmë formularët dhe asnjëri nuk ka nevojë të merakoset për këtë, por vetëm ejani me dokumentet e juaja personale dhe ne do të jemi aty. Do të pimë edhe një kafe së bashku. Organizimin e votimeve do të duhej ta bënte Ambasada e Kosovës në Oslo, e jo ne mërgimtarët, por kur mungon shteti atëherë ne mërgimtarët duhet të organizohemi e të kryejmë detyrimet e shtetit”, shton bashkëpronari i kompanisë, Blerim Feka.

Më shumë informata në numrat e telefonit: + 96741292, në 40089707 ose 46694453.

Ja disa informacione zyrtare se si të votohet:

Formulari i parë: https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2021/01/Formulari-i-aplikimit-per-votim-jashte-Kosoves-–-Formulari-I-.pdf?fbclid=IwAR1Iva5fV8l3mkiaa5C6TMXRtbSwvHzIyxo4r16-pdCyoeSZK9_dWfsu3GY (kqz-ks.org)

Formulari i dytë: Formulari-i-aplikimit-per-votim-jashte-Kosoves-–-Formulari-II.pdf (kqz-ks.org)

Formularin e PARË

shkarkojeni, plotësojeni dhe nënshkruani te gjithë ju që KENI SHTETËSI të Kosovës dhe keni dokumente të vlefshme si:

  1. Pasaportë
  2. Leternjoftim
  3. Patent Shofer.

Skanoni apo fotografoni në të dyja anët dhe dërgoni aplikimin në e-mail adresat e KQZ-së.

ovpp@kqz-ks.orgogpp@kqz-ks.org Kujdes!

Nëse dokumentet tuaja nuk janë të vlefshme për shkak se ju ka skaduar afati,

BASHKANGJITENI në aplikim një dokument të vlefshëm të shtetit ku jetoni të fotografuar apo skenuar në të dyja anët.

Formularin e DYTË shkarkojeni, plotësojeni dhe nënshkruani të gjithë ju që nuk keni shtetësi të Kosovës por që keni të drejtë për shtetësi.

Bashkangjiteni në aplikim dokumente të vlefshme të identitetin tuaj të vendit ku jetoni si:

  1. Pasaportë
  2. Leternjoftim
  3. Paten Shofer

Gjithashu,aplikuesi i cili nuk është shtetas i Republikës së Kosovës për ta dëshmuar njërën nga kriteret e zotësisë juridike, të cilat janë të mjaftueshme për tu përfshirë si votues në listën e votuesve jashtë Kosovës, atëherë ju duhet ta dërgojë njërën nga kopjen e dokumenteve të më poshtme:

NËSE KENI LINDUR NË KOSOVË:

Ju mund ta dërgoni njërën nga këto dokumente:

Kopjen e dokumentit identifikues, kopjen e pasaportës ose kopjen e patent shoferit të lëshuar nga administrata e UNMIK-ut, ose,Kopjen e certifikatës së lindjes e lëshuar nga administrata e UNMIK-ut,Kopjen e certifikatës së martesës e lëshuar nga administrata e UNMIK-ut, ku dëshmohet se keni lindur në Kosovë,Kopjen e certifikatës së lindjes e lëshuar nga Republika e Kosovës,Kopjen e certifikatës së martesës e lëshuar nga Republika e Kosovës, ku dëshmohet se keni lindur në Kosovë,Kopjen e një dokumenti të lëshuar nga administrata e ish Jugosllavisë, si letërnjoftim, pasaportë, patent shofer, certifikatë e lindjes, etj., ku këto dokumente duhet të përmbajnë si datë të lëshimit të dokumentit, më së largu me 10 qershor 1999, dhe në të cilat dokumente vendi i lindjes është në Kosovë.

NËSE KENI NJËRIN PRIND TË LINDUR NË KOSOVË: Ju mund ta dërgoni njërën nga këto dokumente:Kopjen e dokumentit identifikues, ose certifikatën e lindjes, e lëshuar nga Republika e Kosovës, ose administrata e UNMIK-ut, ose administrata e ish – Jugosllavisë të prindit tuaj, ku përmes njërës nga këto dokumente dëshmohet si prindi juaj ka lindur në Kosovë, dhe në këtë rast ju duhet ta dërgoni edhe një kopje të dokumentit, si certifikatë e lindjes së shtetit ku jetoni, ku në këtë dokument emri i prindit tuaj përputhet me dokumentet e kërkuara të cilat janë lëshuar nga Republika e Kosovës, administrata e UNMIK-ut, ose administrata e ish – Jugosllavisë

Pasi t’i kompletoni dokumentet e nevojshme për aplikim dërgoni në e-mail adresat e KQZ-së. ovpp@kqz-ks.orgogpp@kqz-ks.org Mos harroni aplikimet pranohen deri me 21 janar në ora 18:00.

©MekuliPress/ Ndaje artikullin me familjen dhe miqtë tuaj. MekuliPress mbetet e pandikuar nga partitë politike. FOTO: No copyright infringement is intended.