Çelësi i qytetit Zion, Illinois, tash është në duar të sigurta

“Arma jonë e vetme është lutja dhe ne jemi të sigurt se Allahu i dëgjon lutjet tona” – Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Pritja e mbajtur për Xhaminë e re Ahmedia që u hap në Zion nga Udhëheqësi i Komunitetit Musliman Ahmedia

Ju pëlqen!

Më 1 tetor 2022, Udhëheqësi botëror i Komunitetit Musliman Ahmedia, Kalifi i Pestë, Hazret Mirza Masrur Ahmedi mbajti fjalimin kryesor në një pritje të veçantë të mbajtur për të përkujtuar hapjen e Xhamisë “Fat’h-e-Azeem” (Fitorja e Madhe) në Zion, Illinois. Ai e inauguroi zyrtarisht Xhaminë një ditë më parë gjatë Fjalimit të tij të së Premtes.

Pritja u ndoq nga më shumë se 140 të ftuar, duke përfshirë politikanë, udhëheqës fetarë dhe banorë vendas.

Pika kryesore e eventit ishte fjalimi kryesor i mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, gjatë të cilit ai foli për profecinë madhështore të Hazret Mirza Ghulam Ahmedit (Themeluesit të Komunitetit Musliman Ahmedia) në lidhje me John Alexander Dowie, themeluesin e qytetit Zion, dhe se si ajo u përmbush.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi përmendi se si përgjigja dhe reagimi i Hazret Mirza Ghulam Ahmedit (Mesihu i Premtuar) ndaj urrejtjes së Dowie-t për fenë Islame, më shumë se një shekull më parë, ishte një “shembull madhështor i vetëpërmbajtjes përballë provokimeve dhe armiqësisë së pafund.

Gjatë fjalimit të tij, ai foli për rëndësinë jetike të lirisë fetare brenda shoqërisë.

Duke prezantuar misionin e Hazret Mirza Ghulam Ahmedit (Mesihut të Premtuar), Udhëheqësi botëror tha se Ai erdhi sipas profecive të Kuranit të Shenjtë dhe Profetit Muhammed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) për të ringjallur mësimet e Islamit në një kohë kur muslimanët ishin larguar nga rrënjët shpirtërore të Islamit.

Duke shpjeguar mesazhin e Hazret Mirza Ghulam Ahmedit (Mesihut të Premtuar), Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) shpalli se ai do të përcjellë mësimet e Islamit, duke ecur në gjurmët shpirtërore të Mesihut të Musait, Profetit Isa (paqja qoftë mbi të). Në atë mënyrë, ashtu sikurse Profeti Isa, edhe Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) shfaqi simpati dhe dhembshuri për njerëzimin. Çdo fjalë dhe vepër e tij ishte për hir të paqes dhe për të kultivuar frymën e pajtimit në shoqëri. Ai u kujtoi ndjekësve të tij se vetë kuptimi i ‘Islamit’ është ‘paqe dhe siguri’. Dhe se, pas ardhjes së tij, Islami do të kthehej në rrënjët e tij shpirtërore dhe një ditë do të njihej në mbarë botën si një fe e dashurisë, tolerancës, paqes dhe harmonisë.

Ai më tej shpjegoi se luftërat e zhvilluara nga Profeti i Shenjtë, Muhammedi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) dhe katër Kalifët e Drejtudhëzuar që e pasuan atë ishin të natyrës mbrojtëse dhe asnjëherë nuk filluan luftëra ose shkaktuan mizori ose padrejtësi të çfarëdolloji.

Përkundrazi, ai tha, “çdo luftë apo betejë në të cilën ata morën pjesë u zhvillua për t’i dhënë fund të gjitha formave të çnjerëzimit dhe shtypjes.

Në dritën e kësaj, duke theksuar objektivat tërësisht paqësore të Komunitetit Musliman Ahmedia, Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Le të jetë e qartë se qëllimi i Komunitetit Musliman Ahmedia nuk është të pushtojë toka, të pushtojë territore, të kapërcejë qytete ose të mposhtë kombe. Dhe as, në ato vende apo kombe ku mësimet dhe besimet tona janë pranuar në shkallë të gjerë, nuk kemi shprehur ndonjëherë dëshirën për të fituar pushtet politik ose ndikim botëror. Misioni ynë dhe synimi ynë i vetëm është të fitojmë zemrat e njerëzimit përmes dashurisë dhe t’i afrojmë njerëzit me Zotin e Plotfuqishëm, në mënyrë që ata të bëhen adhurues të vërtetë të Tij dhe të përmbushin të drejtat e njëri-tjetrit.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi citoi një dyvargësh të Mesihut të Premtuar (paqja qoftë mbi të) i cili pohon se ai nuk dëshironte asnjë pozitë politike apo interes të kësaj bote.

Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) shkroi:

“Ç’më duhet mua ndonjë vend tjetër? Kur, nga gjithë të tjerët dallohet vendi im.

Ç’më duhet mua kurorë tjetër? Kur, kurora ime qëndron vetëm në kënaqësinë e të Dashurit tim.”

Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Kjo indiferencë e plotë ndaj fuqisë botërore apo politike ka mbetur shenjë dalluese e Komunitetit Musliman Ahmedia që nga fillimi i tij dhe do të vazhdojë të mbetet e tillë edhe në të ardhmen. Ne dëshirojmë vetëm të përcjellim mësimet e Islamit mbi dashurinë dhe paqen, siç kemi bërë për më shumë se 130 vjet… Ne nuk kemi ankesa, ngatërresa apo armiqësi me ndonjë person ose ndonjë fe. Për sa u përket atyre që qëndrojnë kundër Zotit të Plotfuqishëm ose kërkojnë të shkatërrojnë fenë e Tij, përgjigja jonë kurrë nuk do të jetë që të rrëmbejmë armët ose të iniciojmë dhunë të çfarëdolloji. Përkundrazi, përgjigja jonë e vetme do të jetë përulja para Allahut të Plotfuqishëm me përulësi të plotë. Arma jonë e vetme është lutja dhe jemi të sigurt se Allahu i dëgjon lutjet tona. Në të vërtetë, historia 133-vjeçare e Komunitetit tonë e dëshmon këtë fakt.

Duke folur për temën mbi lirinë fetare, gjatë fjalimit të tij, Ai vlerësoi faktin se monarku i ri i Mbretërisë së Bashkuar, Mbreti Çarls, ka shprehur në të kaluarën dëshirën për t’u njohur si ‘Mbrojtësi i të gjitha Besimeve’ kundrejt ‘Mbrojtësit të Besimit’.

Duke komentuar faktin se ky ndryshim në të folur është përshkruar si potencialisht ‘mendim i dëshiruar’ në media dhe zor se mirëpritet gjithandej, Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Disa madje përpjekjet e tilla për të përkrahur harmoninë fetare mund t’i konsiderojnë si të kota ose ‘mendim i dëshiruar’, sipas mendimit tim, mbrojtja e të gjitha feve dhe vendosja e lirisë së vërtetë të fesë dhe besimit është, në realitet, themeli për vendosjen e paqes në botë.

Duke folur për theksin e Islamit mbi vendosjen e paqes botërore dhe lirisë fetare, Ai tha se kapitulli 22, vargjet 40 dhe 41 i Kuranit të Shenjtë përmbajnë një “parim të rëndësishëm dhe themelor, që siguron lirinë universale fetare.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi shpjegoi ajetet dhe tha:

Kurani qartësisht shprehet se nëse nuk do të vinte një përgjigje e fuqishme ndaj padrejtësive të kryera kundër muslimanëve, asnjë kishë, sinagogë, tempull, xhami apo ndonjë vend tjetër adhurimi nuk do të mbetej i sigurt. Kështu, Kurani i Shenjtë është i vetmi shkrim hyjnor që jo vetëm u jep liri absolute fetare njerëzve të të gjitha feve dhe besimeve, por shkon më tej, duke i udhëzuar muslimanët dhe ata që frekuentojnë xhamitë të mbrojnë të drejtat fetare të jomuslimanëve. Ky është ai shkrim qiellor që është mbrojtësi dhe dalzotësi i të gjitha religjioneve, feve dhe besimeve.

Ai vazhdoi duke folur për qytetin Zion dhe mënyrën se si themeluesi i tij, John Alexander Dowie shprehu paragjykime të rënda kundër Islamit. Pas abuzimit të tij të poshtër ndaj Islamit dhe Themeluesit të tij të Shenjtë, Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) iu përgjigj drejtpërdrejt atij.

Ai tha se disa njerëz mund të pyesin pse Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) përdori një gjuhë të rreptë kundër Z. Dowie ndërsa deklaronte se predikonte dashuri dhe dhembshuri, megjithatë, nuk ka një kontradiktë të tillë.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) asnjëherë nuk bëri thirrje për ndonjë formë të reagimit të dhunshëm ose ekstrem. Në të vërtetë, kur ai fillimisht u ndërgjegjësua për deklaratat plot vrer të Z. Dowie-t kundër Islamit dhe Themeluesit të tij (paqja dhe bekimet qofshin mbi të), Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) u përpoq të arsyetonte me të me respekt dhe ta bindte atë që të tregonte vetëpërmbajtje dhe të respektonte ndjenjat e muslimanëve.

Megjithatë, Z. Dowie vazhdoi fyerjen e tij intensive të muslimanëve dhe bëri thirrje për zhdukjen e tyre.

Ai citoi Z. Dowie-n, i cili tha:

I lutem Zotit që Islami të zhduket së shpejti nga faqja e dheut. O Zot, pranoje lutjen time. O Zot, shkatërro Islamin!

Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Ai [Dowie] shkroi se nëse muslimanët nuk përqafojnë krishterimin, ata do të përballen me vdekjen dhe shkatërrimin. Në përgjigje të një retorike të tillë ekstreme, Themeluesi i Komunitetit Musliman Ahmedia (paqja qoftë mbi të) u përpoq të sigurohej që mijëra apo edhe miliona njerëz të pafajshëm të mos dëmtoheshin, gjë që do të kishte ndodhur nëse dëshira e Z. Dowie për një luftë fetare midis të krishterëve dhe muslimanëve do të realizohej. Prandaj, Ai e sfidoi Z. Dowie-n në një duel lutjeje. Ai tha se në vend që të thërrisnin për vdekje ose shkatërrim, Ai dhe Z. Dowie duhet të angazhohen në lutje solemne dhe t’i luten Zotit që cilido prej tyre ishte gënjeshtar, të vdiste gjatë jetës së palës tjetër.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi vazhdoi:

Ky ishte në fakt një akt dhembshurie dhe një mjet për të qetësuar situatën. Në vend që të rrezikonte një ballafaqim të gjithanshëm ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve, Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të) pohoi se Ai dhe Z. Dowie duhet të drejtohen në lutje dhe ta lënë çështjen në duart e Zotit të Plotfuqishëm. Ishte një mjet i drejtë dhe paqësor për të përcaktuar të vërtetën. Nuk është ekzagjerim të thuhet se ishte një shembull i mrekullueshëm i vetëpërmbajtjes përballë provokimeve dhe armiqësisë së pafund.

Kur Dowie pranoi sfidën, ai nuk hoqi dorë nga metodat e tij të mëparshme. Në fakt, sipas mënyrave të tij neveritëse, ai vazhdoi ta krahasonte Mesihun e Premtuar (paqja qoftë mbi të) me ‘mushkonjat dhe mizat’ të cilat ai do t’i ‘shtypte për vdekje’ nëse do të vinte këmbën mbi to.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Mesihu i Premtuar e përsëriti sfidën e tij dhe ajo mori një publicitet të gjerë në Shtetet e Bashkuara dhe gjetiu. Gazetarët raportuan për statusin e lartë të Dowie-t në komunitetin e tij, pasurinë dhe fuqinë e tij dhe e krahasuan atë në mënyrë të pafavorshme me Mesihun e Premtuar (paqja qoftë mbi të), të cilët njoftuan se ishte nga një fshat i largët dhe i thellë në Indi dhe se pasuria e fuqia e të cilit nuk mund të krahasoheshin me Z. Dowie. Për më tepër, në kushte thjesht fizike, Z. Dowie ishte më i ri dhe me shëndet më të mirë se Mesihu i Premtuar (paqja qoftë mbi të). Megjithatë, përkundër mospërputhjes në aspektin material, Themeluesi i Komunitetit Musliman Ahmedia nuk hezitoi kurrë, nuk bëri një hap prapa ose nuk mendoi të tërhiqte sfidën e tij.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Përkundrejt të gjitha kushteve materiale të pabarabarta, rezultati shpejt u bë i dukshëm në favor të tij. Dowie shpejt mori teposhtën, duke humbur përkrahësit e tij, pasurinë dhe aftësitë fizike e mendore. Ai në fund të fundit pësoi atë që media amerikane e përshkruajti si një ‘fund patetik’… Një titull i famshëm i gazetës ‘Boston Herald’ deklaroi se: ‘I madh është Mirza Ghulam Ahmedi, Mesihu’. Shkurtimisht, Themeluesi i Komunitetit Musliman Ahmedia kurrë dhe askujt nuk u përpoq t’ia predikonte me forcë pikëpamjet apo vlerat e tij. Dhe as nuk pranoi t’i përgjigjej urrejtjes së Z. Dowie ose kundërshtarëve të tjerë të Islamit me fuqi ose forcë fizike. Për muslimanët ahmedianë, kjo ngjarje shërben si një shenjë e vërtetësisë së Themeluesit tonë, dhe kështu, në këtë aspekt, qyteti Zion zë një vend të rëndësishëm në historinë tonë.

Duke përfunduar fjalimin e tij, Hazret Mirza Masrur Ahmedi tha:

Sot, pasuesit e Hazret Mirza Ghulam Ahmedit, Mesihut të Premtuar dhe Mehdiut (të Udhëzuarit) falënderojnë Allahun e Plotfuqishëm që po përurojmë Xhaminë “Fat’h-e-Azeem” (Xhamia e Fitores së Madhe) në Zion si një simbol i lirisë së vërtetë fetare. Dyert e tij hapen me një mesazh të ndritur që shpall se të drejtat fetare dhe besimet paqësore të të gjithë popujve dhe komuniteteve duhet të mbrohen dhe të ruhen përgjithmonë. Është objektivi kryesor i Komunitetit Musliman Ahmedia që ta drejtojë njerëzimin në rrugën e shpëtimit shpirtëror dhe të sigurojë që të gjithë popujt, pavarësisht nga pozita shoqërore, besimi apo ngjyra e tyre, të jetojnë së bashku me një frymë harmonie dhe vullneti të mirë, në paqe dhe siguri të vërtetë.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi më tej tha:

Nga thellësia e zemrës sime, lutem që kjo xhami, në dashtë Zoti, të shërbejë gjithmonë si një fener paqeje, tolerance dhe dashurie për mbarë njerëzimin. Lutem që të jetë një vend ku njerëzit mblidhen, me gjithë përulësi, për të njohur Krijuesin e tyre, për t’u përkulur para Tij dhe për të përmbushur të drejtat e njerëzimit. Sepse, ne besojmë me zell se mund të jemi të suksesshëm dhe të begatë vetëm nëse përmbushim të drejtat e adhurimit të Zotit të Plotfuqishëm dhe të drejtat e njerëzimit.

Pak para fjalimit kryesor, të pranishmit patën rastin të dëgjojnë një numër folësish të ftuar që dolën në foltore.

I nderuari Billy McKinney, Kryetari i Bashkisë së Zionit tha:

Është një nder dhe privilegj absolut për mua të mirëpres Shenjtërinë e Tij Hazret Mirza Masrur Ahmedin, udhëheqësin botëror të Komunitetit Musliman Ahmedia në qytetin e Zionit për inaugurimin e Xhamisë “Fat’h-e-Azeem”. Ne vërtet ndihemi të nderuar që ju keni udhëtuar mijëra milje për të qenë këtu me ne në këtë mbrëmje në Zion… Ky [Komuniteti Musliman Ahmedia] është një komunitet që nderon Profetin e Islamit, Muhammedin, i cili bëri një besëlidhje me të krishterët, duke premtuar se pasuesit e tij do t’i ndihmonin dhe mbështesin të krishterët në riparimin e kishave të tyre dhe madje do të jepnin jetën e tyre për t’i ruajtur dhe mbrojtur ato kisha nga çdo kërcënim… Ky është besimi dhe tradita që sot mishëron Komuniteti Musliman Ahmedia këtu në qytetin e Zionit. I bekuar të udhëhiqem nga Shenjtëria e Tij. Komuniteti u ka arritur njerëzve të të gjitha besimeve me një mesazh paqeje, drejtësie, i të drejtave universale të njeriut dhe shërbimit ndaj njerëzimit.

Duke ia paraqitur çelësin e qytetit, i nderuari Billy McKinney tha:

Me mirënjohje të thellë për shërbimet e jashtëzakonshme të bëra nga Komuniteti Musliman Ahmedia ndaj qytetit të Zionit dhe përkushtimin tuaj për të çuar më tej zhvillimin e qytetit dhe përmirësimin e mirëqenies së njerëzve të tij, ne paraqesim çelësin e qytetit të Zionit për Shenjtërinë e Tij.

Më pas, Hazret Mirza Masrur Ahmedi shprehu mirënjohjen e tij për gjestin dhe tha:

Falënderoj kryetarin e bashkisë që më dha çelësin e këtij qyteti dhe jam i sigurt se tani çelësi i këtij qyteti është në duar të sigurta.

Përfaqësuesja Joyce Mason, anëtare e Asamblesë së Përgjithshme të Illinois-it tha:

Shenjtëria e Tij është një figurë udhëheqëse muslimane për promovimin e paqes, i cili, në predikimet, ligjëratat, librat dhe takimet e tij personale, ka mbrojtur vazhdimisht vlerat e shërbimit të muslimanëve ahmedianë ndaj njerëzimit, të drejtave universale të njeriut dhe një shoqërie paqësore dhe të drejtë. Ai ka folur me ligjvënës dhe liderë të tjerë në mbarë botën, duke theksuar bashkëjetesën paqësore. Shenjtëria e Tij është gjithashtu një mbrojtës i të drejtave të grave. Siç edhe mund ta dëshmoj personalisht duke bashkëbiseduar me Gratë Muslimane Ahmediane të Zionit. Anëtaret femra të këtij komuniteti respektojnë dhe janë pjesë përbërëse e jetës së komunitetit. Ndërtimi i kësaj xhamie është dëshmi e gjallë e kësaj. Gati gjysma e parave të mbledhura për ndërtim ishin nga gratë muslimane ahmediane. A s’është e veçantë kjo? Qyteti i Zionit është me fat që një komunitet i tillë paqedashës dhe i orientuar drejt shërbimeve ka caktuar të vendoset këtu dhe të ndërtojë një xhami kaq të bukur. Është dëshira ime e zjarrtë që kjo xhami të bëhet një fener shprese, jo vetëm për këtë qytet, por për të gjithë përreth.

E nderuara Joyce Mason dha një lavdërim zyrtar për Xhaminë “Fat’h-e-Azeem” në emër të Kuvendit të Përgjithshëm të Distriktit 61-të të Illinois-it.

E nderuara Joyce Mason tha:

Po prezantoj një Rezolutë të Dhomës që uron Komunitetin për inaugurimin e xhamisë së re dhe jam mirënjohëse që jam pjesë e kësaj dite të gëzueshme dhe pjesë e këtij komuniteti shumë të veçantë.

Kongresmeni amerikan Raja Krishnamoorthi (D-Illinois) regjistroi një deklaratë zyrtare në Regjistrin e Kongresit duke njohur momentin historik të inaugurimit të Xhamisë “Fat’h-e-Azeem” dhe duke nderuar vizitën e Hazret Mirza Masrur Ahmedit në Shtetet e Bashkuara.

I nderuari Raja Krishnamoorthi tha:

Jam shumë i emocionuar që jam pjesë e ardhjes së tij saqë ne hymë në Regjistrin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, një përkujtim i kësaj dite historike që do të jetojë në histori për të kujtuar atë që ndodhi sot dhe këtë rast të gëzueshëm. Komuniteti Musliman Ahmedia ka disa nga njerëzit më të mirë që do të takoni ndonjëherë. Ata i janë përkushtuar shërbimit që nga ngritja e spitaleve deri te shkollat, aksionet e dhurimit të gjakut, ndihma e njerëzve në nevojë, përballja ndaj fatkeqësive natyrore. Shenjtërisë së Tij, do t’i bënte shumë përshtypje që këta njerëz jetojnë dhe mishërojnë vetë vlerat, ato vlera që ju predikoni dhe për të cilat flisni çdo ditë… Unë besoj se Komuniteti Musliman Ahmedia, një nga komunitetet më të mira, në Amerikë dhe botë, dedikon veten në shërbim ndaj njerëzimit.

Dr. Katrina Lantos Swett, profesoreshë në Universitetin Tufts dhe presidente e Fondacionit Lantos për të Drejtat e Njeriut dhe Drejtësi, tha:

Unë nuk njoh asnjë komunitet tjetër fetar që kam hasur ndonjëherë që të mishërojë kaq plotësisht mësimet që ata pohojnë, të cilët përpiqen në mënyrë të plotë çdo ditë për të jetuar idealet e larta dhe parimet e thella që janë pikërisht në themel të jetës së tyre. Dhe unë mendoj se ne në këtë dhomë, e dimë se ajo frymë, ai angazhim, natyrisht, vjen nga Zoti, por me të vërtetë rrjedh edhe nga udhëheqësi juaj i jashtëzakonshëm, Shenjtëria e Tij. Dhe ndihem shumë fatlume, shumë e privilegjuar, shumë e ngritur dhe shumë e bekuar që jam këtu me të gjithë juve sot.

Duke folur për përvojën e saj kur dëgjoi rreth duelit të lutjes, Dr. Katrina Lantos Swett tha:

Në fillim thua, prit, ka ndodhur vërtet? Vërtet kështu ndodhi. Dhe një nga gjërat që më dukej kaq magjepsëse në histori ishte se para shumë kohësh përpara se të gjithë të kishin pajisjet e tyre të vogla të dorës dhe telefonat celularë në kompjuterët e tyre, ky duel lutjeje u bë viral. Me të vërtetë u bë një lloj fenomeni në botë… Kjo xhami e bukur, e cila tani po inaugurohet këtë fundjavë, në fakt quhet Xhamia “Fat’h-e-Azeem”, që do të thotë një Fitore e Madhe, sepse fitorja në atë duel lutjeje shkoi patjetër që po, te ahmedianët. Një po, për themeluesin dhe udhëheqësin e parë të Komunitetit Ahmedia. Por me thënë të drejtën, mendoj se fitorja i shkoi edhe njerëzimit, sepse ishte një fitore për respekt, për dashuri, për tolerancë, për të gjitha ato virtyte që ne tani i shohim të mishëruara në këtë komunitet të mrekullueshëm.

Para fillimit të procedurave formale, Hazret Mirza Masrur Ahmedi zhvilloi disa takime me media dhe personalitete.

Burimi i njoftimit për shtyp:

https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2022/10/the-key-to-zion-illinois-is-now-in-safe-hands/

MekuliPress është në prag të mbylljes. MBËSHTETE SOT GAZETARINË E PAVARUR DHE ORIGJINALITETIN E MEKULIPRESS. Kemi shumë nevojë për mbështetjen tënde, i dashur lexues. NA NDIHMO sot të paktën edhe me 1 Euro!